Ebook Kỹ năng phục vụ bàn - bar: Phần 1

(NB)Ebook Kỹ năng phục vụ bàn - bar sẽ mang đến các nội dung thông tin về kỹ thuật, quy trình phục vụ theo sau đó là các bài tập áp dụng nhằm giúp bạn đọc hoàn thiện những kỹ năng và áp dụng chúng trong công việc của mình. Phần 1 gồm các bài chính sau: Sự chuẩn bị của nhà hàng trước khi phục vụ, bưng bê, chào hỏi lấy yêu cầu và phục vụ khách, thu dọn, hóa đơn và thanh toán, phục vụ đồ uống có cồn và không có cồn. Mời các bạn cùng tham khảo.