Ebook Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi Bò sữa: Phần 1

Để góp phần thực hiện tốt công tác tam nông và đáp ứng nhu cầu của nông dân, bộ tài liệu được biên soạn nhằm hướng dẫn những kỹ thuật nông nghiệp mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh của Việt Nam. Mỗi tư liệu đều chứa đựng những kiến thức khoa học tiên tiến của các nhà khoa học cùng những kinh nghiệm, bí quyết quý báu của những người nông dân thành đạt. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi bò sữa qua phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.