Ebook Kỹ thuật nuôi cá kèo: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi cá kèo" do Đoàn Khắc Độ biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cá kèo có giá trị kinh tế cao, đặc điểm sinh học của cá kèo, đánh bắt cá kèo giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.