Ebook Kỹ thuật nuôi giáp xác: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi giáp xác" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật nuôi tôm hùm, kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm, kỹ thuật nuôi cua biển, kỹ thuật nuôi ARTEMIA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.