Ebook Kỹ thuật thông gió: Phần 1 - GS. Trần Ngọc Chấn

Cuốn sách Kỹ thuật thông gió nhằm hệ thống hóa và nâng cao những nội dung cơ bản và chuyên sâu của môn học thông gió từ các tài liệu giáo trình mà tác giả biên soạn và ấn hành nội bộ để giảng dạy trong nhiều năm qua. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người đọc Những khái niệm chung về thông gió, tổ chức thông gió, tổn thất nhiệt và tỏa nhiệt và hơi nước, cấu tạo của những bộ phận riêng biệt trong hệ thống thông gió, Chuyển động của không khí trong hệ thống ống dẫn và sấy nóng và làm lạnh không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.