Ebook Kỹ thuật trồng cam - Bảo quản và chế biến: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng cam - Bảo quản và chế biến" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung, một số giống cam (cam sông con, cam xã đoài, cam valencia, cam rốn hay cam navel), một số yêu cầu ngoại cảnh của cam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.