Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn nhà: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc quý dưới tán rừng. Cuốn sách là đề tài tham khảo trong đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và khuyến nông, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.