Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 1

Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 1 mang đến cho bạn đọc các bài báo được NXB Quan đội nhân dân tập hợp các bài báo về những gấm gương chiến đấu anh dũng để bảo vệ tổ quốc và xây dựng nước nhà và những câu chuyện về các tấm gương dành cả cuộc đời để cống hiến cho nước Việt như: Thầy Hòa ở chùa Thịnh Đại, những bình trà đá miễn phí, khoảng lặng nữ binh nhì, Giáo sư Lê Thị Nhậm Tuyết - hơn nửa thế kỷ cống hiến cho khoa học, anh hùng Phan Văn Quý thật quý, cựu chiến binh săn bom, thầy giáo làng trên dãy núi Giăng Màn,... Mời các bạn cùng tham khảo.