Ebook Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết: Phần 2 - Giang Vân

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách “Pháp luật về kinh tế trang trại – Mọi người, mọi nhà cần biết” trình bày chính sách phát triển kinh tế trang trại về đầu tư, chính sách về tín dụng, chính sách và lao động, chính sách về thị trường.