Ebook Phát triển trí lực và tài năng của trẻ nhỏ: Phần 2 - Shichida Makoto

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày những nội dung còn lại của quyển sách bao gồm khó khăn khi dạy lễ nghĩa cho trẻ và giáo dục tư duy cơ bản. Hy vọng đây sẽ là cuốn sách hữu ích trong việc phát triển trí lực và tài năng của trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.