Ebook Phương pháp và kỹ thuật nuôi cá lồng biển (Tập 2): Phần 1

Phương pháp và kỹ thuật nuôi cá lồng biển cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số yếu tố của môi trường biển có liên quan đến nuôi trồng; kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi một số loài đang phổ biến ở cả nước như cá mú (mú chuột,mú điểm gai, mú chấm nâu), cá dò, cá ngựa, tôm hùm; vài loài nhuyễn thể (hàu, bào ngư, tu hài, vẹm). Mời các bạn tham khảo phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.