Ebook Quản lý khoa học là mấu chốt thành công của doanh nghiệp - Thành công nhờ quản lý: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý khoa học là mấu chốt thành công của doanh nghiệp - Thành công nhờ quản lý" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích phán đoán, nâng cao khả năng hoạch định chiến lược, nhận biết ưu thế, tạo ra yếu tố cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.