Ebook Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống: Phần 1

Cuốn sách 'Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống' cung cấp cho người đọc những kiến thức về các tác hại của các sinh vật đối với số lượng và chất lượng nông sản khi lưu giữ trong kho, các biện pháp phòng trừ, hạn chế tác hại của chúng để đảm bảo chất lượng nông sản tránh những tổn thất đáng tiếc, bảo quản tốt nhất những sản phẩm nông nghiệp đã làm ra. Nội dung sách gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook để biết thêm các nội dung chi tiết.