Ebook Sổ tay hướng dẫn du lịch đồng bằng sông Cửu Long: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Sổ tay hướng dẫn du lịch đồng bằng sông Cửu Long" trình bày tiếp về văn hóa con người, đăng trưng du lịch của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long: Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo ebook, để sắn sàng cho những chuyến đi bất chợt hay là có kế hoạch bạn vẫn có thể có sẵn hành trang là những kiến thức bạn lĩnh hội trong ebook này.