Ebook Sổ tay kỹ thuật nồi hơi (Tập II): Phần 2

Phần 2 cuốn “Sổ tay kỹ thuật nồi hơi” cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm tra các nồi hơi và thiết bị nhiệt vận hành, điều tra sự cố các nồi hơi và cong tác kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.