Ebook Vật lí 7: Phần 2 - Vũ Quang (tổng chủ biên)

Dưới đây là phần 2 của cuốn sách Vật lí 7, được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về điện học bao gồm: sự nhiễm điện do cọ xát, hai loại điện tích, dòng điện - nguồn điện, sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện, hiệu điện thế, an toàn khi sử dụng điên,... Mời các bạn tham khảo.