Ebook Vật liệu phi kim và công nghệ gia công: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về "Công nghệ gia công" bao gồm: Công nghệ và thiết bị đùn, công nghệ và thiết bị đúc áp lực, gia công vật thể rỗng, công nghệ cán. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)