Ebook Xác suất thống kê: Phần 1 (61 tr)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Xác suất thống kê", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Véctơ ngẫu nhiên, một số phân phối đặc biệt, luật số lớn - Định lý giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.