Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Bảo dưỡng máy công nghiệp" trình bày các nội dung: Công tác bảo trì và quản lý bảo trì, chiến lược và giải pháp bảo trì, tổ chức kế hoạch bảo trì, tài liệu bảo trì và kho, bảo dưỡng, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.