• Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Bảo dưỡng máy công nghiệp" trình bày các nội dung: Công tác bảo trì và quản lý bảo trì, chiến lược và giải pháp bảo trì, tổ chức kế hoạch bảo trì, tài liệu bảo trì và kho, bảo dưỡng, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p tgu 28/09/2022 9 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Bảo dưỡng máy công nghiệp" trình bày các nội dung: Sửa chữa, tìm lỗi trong hệ thống, hệ thống sửa chữa, công nghệ tháo, lắp máy, các loại mối ghép, sửa chữa các bộ truyền động cơ khí, sửa chữa các loại van khí nén, sửa chữa các loại van thủy lực; sửa chữa thiết bị điện tử; sửa chữa thiết bị & khí cụ điện;...

   132 p tgu 28/09/2022 5 0

 • Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do, các nguyên lý biến phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ Hôlônôm, phương trình chuyển động của hệ không Hôlônôm, phương trình động lực của các hệ chịu ràng buộc. Mời...

   119 p tgu 25/07/2022 45 0

 • Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các nguyên lý biến phân tích phân, các phép biến đổi chính tắc Hamilton, động lực học của hệ cơ - điện, nhập môn về lý thuyết điều khiển tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p tgu 25/07/2022 41 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1

  Giáo trình Lực học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản trong tĩnh học; Hệ lực cân bằng – Tính toán phản lực liên kết; Những khái niệm cơ bản; Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; Kéo nén đúng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p tgu 28/06/2022 43 0

 • Giáo trình Lực học: Phần 2

  Giáo trình Lực học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lực học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Uốn ngang phẳng; Thanh chịu lực phức tạp; Kết cấu siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p tgu 28/06/2022 50 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất, phương pháp nghiên cứu, thứ nguyên và đơn vị, khối lượng riêng, thể tích riêng, trọng lượng riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p tgu 30/05/2022 39 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tĩnh học lưu chất, áp suất thủy tĩnh, phương trình vi phân cơ bản tĩnh học lưu chất, tĩnh học tuyệt đối (lưu chất cân bằng trong trường trọng lực),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p tgu 30/05/2022 38 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống cung cấp cho học viên những kiến thức về phương trình cơ bản, phân bố vận tốc, tổn thất dọc đường trong ống, tổn thất cục bộ trong đường ống, đường ống phân nhánh nối các bồn chứ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p tgu 30/05/2022 34 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về hai phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất, một số khái niệm thường dùng, phân loại chuyển đông, gia tốc của phần tử lưu chất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   43 p tgu 30/05/2022 34 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung, công thức Chezy và Manning, xác định hệ số nhám, tính toán dòng đều, các dạng bài toán mặt cắt lợi nhất về mặt thủy lực đối với kênh hình thang,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p tgu 30/05/2022 37 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản cung cấp cho học viên những kiến thức về chuyển động thế (chuyển động không quay), các chuyển động thế phẳng cơ bản, chồng nhập nhiều chuyển động thế phẳng cơ bản, lực cản, lực nâng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p tgu 30/05/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số