Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng đậu tương, lạc

Phần kiến thức lý thuyết được đưa vào giáo trình với phạm vi và mức độ nhất định do vậy người học có thể lý giải được các biện pháp kỹ thuật.