Giáo trình Đại số đại cương - Nguyễn Viết Đông, Trần Ngọc Hội (ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM)

Giáo trình đại số đại cương được viết theo chương trình quy định của học phần cùng tên, 4 tín chỉ, nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Toán - Tin học. Với thời lượng hạn hẹp, giáo trình chỉ bao gồm những kiến thức rất cơ bản về các cấu trúc đại số cần thiết cho mọi sinh viên Toán - Tin học dù học chọn bất cứ hướng nào ở giai đoạn chuyên ngành. Các cấu trúc đại số cơ bản được trình bày trong giáo trình là: Nhóm, Vành, Trường, Vành đa thức, Mô đun và Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình.