Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

Giáo trình giới thiệu về tổ hợp lạnh cụ thể, về tính toán thiết kế kho lạnh, phương pháp làm lạnh chất lỏng, chất khí, tủ lạnh gia đình, máy lạnh thương nghiệp và buồng lạnh lắp ghép, các phương pháp và máy sản xuất nước đá, đá khô, các ứng dụng của kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật bơm nhiệt, điều hòa không khí;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình.