Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Tổng quan về thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men, phương pháp phân tách thu hồi sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.