• Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 1

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp chuẩn độ acid - base. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 2

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxy hóa – khử, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p tgu 28/09/2022 5 0

 • Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 1

  Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Tổng quan về thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men, phương pháp phân tách thu hồi sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   174 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 2

  Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Các phương pháp tinh sạch sản phẩm, các phương pháp hoàn thiện sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p tgu 28/09/2022 4 0

 • Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về lên men thực phẩm;Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ ngũ cốc; Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ rau quả; Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ thịt, cá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p tgu 28/06/2022 49 0

 • Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ sữa; Công nghệ sản xuất thức uống lên men; Công nghệ sản xuất một số thực phẩm lên men khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p tgu 28/06/2022 42 0

 • Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p tgu 30/05/2022 51 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 1 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 1 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 1 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về thực phẩm và bao bì; những tính chất cơ bản thực phẩm; những yêu cầu cơ bản của thực phẩm sau khi bảo quản trong bao bì; phân loại bao bì; chú ý khi lựa chọn bao bì cho thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   23 p tgu 21/04/2022 47 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 3 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 3 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 3 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về vai trò của nhãn hiệu thực phẩm; một số tiêu chuẩn nhãn hiệu thực phẩm; trình bày nội dung ghi nhãn bắt buộc; xác nhận các đặc tính của thực phẩm; những qui định về diện tích phần nhãn chính; thiết kế nhãn;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   51 p tgu 21/04/2022 41 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về bao bì gốm sứ; quy trình làm bao bì gốm sứ; bao bì gỗ; bao bì thủy tinh; bao bì bằng giấy; bao bì bằng vật liệu trùng hợp; bao bì dạng màng mỏng và lá kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   163 p tgu 21/04/2022 39 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 4 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 4 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 4 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về lịch sử phát triển của mã vạch; hiệu quả EAN quốc tế và ứng dụng; tổ chức EAN Việt Nam và áp dụng MSMV ở Việt Nam; Đặc điểm của mã số mã vạch; cấu tạo mã số EAN - 13; cấu tạo mã số EAN - 8;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   20 p tgu 21/04/2022 37 0

 • Ebook Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tính chất cảm quan thực phẩm; Cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan; Phép thử cảm quan;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p tgu 28/12/2021 80 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số