Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Các phương pháp tinh sạch sản phẩm, các phương pháp hoàn thiện sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.