Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước: Phần 1

Phần 1 giáo trình Thủy lực cấp thoát nước cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về thủy lực, áp lực thủy tĩnh, những khái niệm cơ bản về chuyển động của chất lỏng, tổn thất áp lực trong cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)