Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn nhà hàng là không thể thiếu trong ngành khách sạn - nhà hàng trong thời kì hội nhập và phát triển hiện nay. Cách sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng - khách sạn ở giáo trình này giúp các bạn nâng cao những kiến thức về kỹ năng quản lý nhà hàng khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Biết cách sử dụng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn - nhà hàng hiệu quả, dùng những câu đơn giản, lịch sự để giao tiếp ứng xử.