Tài liệu nổi bật
 • Giáo trình Marketing du lịch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Marketing du lịch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Marketing du lịch" trình bày các nội dung: Tổng quan về marketing du lịch, môi trường marketing và kế hoạch marketing và kế hoạch marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch; thị trường du lịch nghiên cứu thị trường du lịch của tổ chức du lịch; phân đoạn thin trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh...

   254 p tgu 26/04/2023 14 0

 • Giáo trình Marketing du lịch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Marketing du lịch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Marketing du lịch" trình bày các nội dung: Chiến lược giá của tổ chức du lịch, chiến lược phân phối của tổ chức du lịch, chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức du lịch, marketing của điểm đến du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p tgu 26/04/2023 14 0

 • Bài giảng Địa lý du lịch thế giới - Nguyễn Thị Ngọc Nhung

  Bài giảng Địa lý du lịch thế giới - Nguyễn Thị Ngọc Nhung

  Bài giảng Địa lý du lịch thế giới cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan Địa lý du lịch thế giới; địa lý du lịch các khu vực trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày các nội dung: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm tự nhiên Việt Nam, đặc điểm dân cư, dân tộc Việt Nam, các ngành kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p tgu 27/03/2023 8 0

 • Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày nội dung chương 5 - Các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo trình phù hợp với ngành học Địa lí, Lịch sử đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.

   68 p tgu 27/03/2023 5 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 3: Lập kế hoạch quản lý điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 3: Lập kế hoạch quản lý điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 3: Lập kế hoạch quản lý điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và các yếu tố cơ bản của kế hoạch quản lý điểm đến du lịch; quá trình lập kế hoạch quản lý điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p tgu 28/02/2023 6 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 2: Khái quát về quản lý điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 2: Khái quát về quản lý điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 2: Khái quát về quản lý điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và sự cần thiết của quản lý điểm đến du lịch; lợi ích và thách thức của quản lý điểm đến du lịch; chủ thể và nội dung quản lý điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p tgu 28/02/2023 7 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 4: Xây dựng thương hiệu và định vị điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 4: Xây dựng thương hiệu và định vị điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 4: Xây dựng thương hiệu và định vị điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thương hiệu điểm đến du lịch; xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch; định vị điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p tgu 28/02/2023 8 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 5: Marketing điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 5: Marketing điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 5: Marketing điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát marketing điểm đến du lịch; nội dung chủ yếu của marketing điểm đến du lịch; tổ chức marketing điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p tgu 28/02/2023 7 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 6: An toàn, an ninh và quản lý rủi ro tại điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 6: An toàn, an ninh và quản lý rủi ro tại điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 6: An toàn, an ninh và quản lý rủi ro tại điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: an toàn và an ninh điểm đến du lịch; quản lý rủi ro tại điểm đến du lịch; nội dung quản lý rủi ro tại điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p tgu 28/02/2023 8 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 1: Điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 1: Điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 1: Điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát điểm đến du lịch; các yếu tố kéo ảnh hưởng đến điểm đến du lịch; chuỗi giá trị điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p tgu 28/02/2023 5 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 7: Phát triển bền vững và quản lý chất lượng điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 7: Phát triển bền vững và quản lý chất lượng điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 7: Phát triển bền vững và quản lý chất lượng điểm đến du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phát triển bền vững điểm đến du lịch; quản lý chất lượng điểm đến du lịch; sự cần thiết khách quan của phát triển bền vững điểm đến du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tgu 28/02/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số