Hệ thống trả lời thông tin tự động SMS Agents và các giải pháp thực nghiệm

Hình thức trả lời tự động bằng tin nhắn SMS đã khá quen thuộc tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa có một phương pháp hiệu quả để xây dựng hệ thống SMS agent hoạt động ổn định, hiệu quả, và rẻ tiền nhất là trong trường hợp cùng lúc có rất nhiều người cùng truy cập. Bài báo này trình bày về các giải pháp thực nghiệm nhằm tối ưu hoá hoạt động của hệ thống SMS agents tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên.