Khảo sát hệ số nén xung sử dụng sợi quang khuếch đại Raman bơm ngược và bộ liên kết bán phi tuyến

Bài báo đề xuất hai hệ nén xung liên tục kết hợp bộ liên kết quang bán phi tuyến với hệ khuếch đại Raman bơm ngược trong sợi quang. Trên cơ sở các biểu thức mô tả quá trình truyền trong bộ liên kết quang bán phi tuyến và hệ khuếch đại Raman, các dạng xung quang đã được mô tả và hệ số nén xung được khảo sát phụ thuộc vào số lần lặp và hệ số khuếch đại Raman.