Lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời trên tàu thủy

Hiện nay điện năng lượng mặt trời đã được sử dụng trên bộ với hệ thống điện mặt trời độc lập, hệ thống hòa lưới không dự trữ và có dự trữ. Bài bá viết phân tích ưu nhược điểm của ba hệ thống, từ đó tìm ra giải pháp thích hợp và thử nghiệm hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời trên tàu thủy.