Một phương pháp xác định độ tin cậy của vùng bảo vệ của các đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm trong bảo vệ các công trình

Bài viết nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết về loại đầu thu này, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp tính về độ tin cậy của loại đầu thu này ở lãnh thổ Việt Nam dựa theo cơ sở mô hình điện hình học, lý thuyết vùng thể tích hấp thu.