Một số biện pháp sử dụng bài tập phân hoá trong dạy học hoá học

Bài viết trình bày một số biện pháp sử dụng bài tập phân hóa trong dạy học hóa học áp dụng trong các loại bài dạy khác nhau. Từ đó giúp giáo viên có thể sử dụng bài tập phân hóa một cách linh hoạt và hiệu quả trong tất cả các khâu của quá trình dạy học nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập, sở thích, trình độ lĩnh hội kiến thức và phong cách học tập khác nhau của học sinh.