Nghiên cứu khảo sát hiện tượng quăn mép của vải dệt kim Single Jersey

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí khảo sát tới hiện tượng quăn mép theo hướng ngang và theo hướng dọc của vải dệt kim single. Ba mẫu vải single dệt từ sợi single CVC (60 % cotton/40% polyester) với các mật độ ngang và dọc khác nhau, tương ứng là 142, 138 và 136 vòng sợi/100mm theo hướng ngang, và 193, 187 và 186 vòng sợi/100mm theo hướng dọc. Độ quăn mép của vải được đo ở các vị trí khác nhau trên mép vải.