Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng

Bài viết Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trình bày: Việc sử dụng mô hình phần tử hữu hạn trong tính toán hệ kết cấu khung (cột và dầm ngang) đã trở nên khá đơn gian trong việc tính toán nội lực và chuyển vị của hệ. Tuy nhiên đối với hệ khung vòm (cột và vòm) thì trở nên phức tạp do việc phải xây dựng ma trận độ cứng cho vòm,... Mời các bạn cùng tham khảo.