Phương pháp phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website

Bài báo này sẽ nghiên cứu về các giải thuật chính được sử dụng để phát hiện sự thay đổi về nội dung của website, từ đó đưa ra đánh giá và đề xuất phương pháp cải tiến thuật toán Rabin Fingerprint giúp tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và cảnh báo, nhằm hỗ trợ cho người quản trị có thể phản ứng nhanh hơn trong các trường hợp website của mình bị tấn công.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)