Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm chế bản Hằng Cường thế hệ mới: Phần 2

Phần mềm chế bản Hằng Cường thế hệ mới là phần mềm có chức năng tự động lên chương trình, dùng để tự tạo ra dữ liệu cho máy sau thuộc dòng sản phẩm máy dệt kim bằng sử dụng, chức năng của hệ thống gồm thiết kế kiểu loại hoa văn, phân tích hình ảnh, chuyển dữ liệu, tự động biên soạn, sắp xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sách hướng dẫn sử dụng phần mềm trên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, các chủ nhà máy, xí nghiệp, kỹ thuật và những ai làm trong lĩnh vực Dệt may.