Sử dụng ngôn ngữ lập trình Autolisp trong tự động hóa thiết kế dụng cụ cắt

Thiết kế dụng cụ cắt là quá trình phân tích, tính toán tương đối phức tạp như tính toán xác định biên dạng lưỡi cắt dụng cụ, xác định kích thước hình dáng hình học, kích thước kết cấu của dụng cụ cắt…