Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật lạc: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật lạc: Phần II trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc, sâu bệnh hại cây lạc, thu hoạch và bảo quản cây lạc. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.