Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi: Phần II trình bày kỹ thuật trồng nấm sò, kỹ thuật trồng nấm linh chi, các bệnh thường gặp ở nấm sò và nấm linh chi. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.