Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng ngô: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng ngô: Phần II trình bày cách quản lý dịch hại trên cây ngô, cách thức thu hoạch và bảo quản ngô. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.