Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

Tài liệu Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ hơn về các nội dung chính tài liệu và các thủ tục của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết phần 1 được chia sẻ dưới đây.