• Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 1: Hàm số một biến số có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p tgu 25/03/2018 1674 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

  Chương 1 bài giảng môn Tối ưu hóa do ThS. Nguyễn Công Trí biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về thiết lập mô hình bài toán, các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính, các khái niệm cơ bản của bài toán quy hoạch tuyến tính,... Cuối mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết.

   17 p tgu 09/03/2016 1089 3

 • Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  (NB) Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) của TS. Trần Ngọc Hội được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của trường Đại học Sài Gòn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của bài giảng để nắm bắt nội dung thông...

   58 p tgu 23/11/2016 956 2

 • Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán vận tải

  Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán vận tải

  Chương 3 bài giảng môn Tối ưu hóa do ThS. Nguyễn Công Trí biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về bài toán vận tải dạng tổng quát, các tính chất và tiêu chuẩn tối ưu của bài toán vận tải, các phương pháp tìm phương án cực biên đầu tiên của bài toán vận tải,... Cuối mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết.

   17 p tgu 09/03/2016 866 1

 • Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 2 - Tính toán & xác suất

  Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 2 - Tính toán & xác suất

  Mời các bạn cùng tìm hiểu các nguyên lý; giải tích tổ hợp được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Toán ứng dụng trong Tin học: Chương 2 - Tính toán & xác suất".

   77 p tgu 21/11/2015 811 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Nội dung chương 2 - Phân tổ và đánh giá thống kê sẽ giúp sinh viên hiểu được các cách thức phân bổ và đánh giá thống kê, các bước thực hiện, tiêu thức phân bổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p tgu 21/11/2015 786 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Chương 4 - Chỉ số trình bày khái niệm - phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p tgu 21/11/2015 781 1

 • Ebook Maple và các bài toán ứng dụng - Phạm Minh Hoàng

  Ebook Maple và các bài toán ứng dụng - Phạm Minh Hoàng

  Với kết cấu nội dung gồm 12 chương, cuốn sách "Maple và các bài toán ứng dụng" trình bày về cú pháp Maple, bài toán cực trị, đồ thị ba chiều, hình học giải tích, bài toán kích thước hình xoay, bài toán sức bền vật liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   299 p tgu 11/03/2016 763 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về xác suất của biến cố. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung chính như: phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên, quan hệ giữa các biến cố, tính chất của biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p tgu 18/06/2016 736 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên: Phần 1 - TS. Tô Văn Ban

  Bài giảng Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên: Phần 1 - TS. Tô Văn Ban

  Bài giảng Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên gồm 2 phần, ở phần 1 nói về lý thuyết xác suất thống kê. Phần này gồm 2 chương, trong đó chương 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức bổ sung về xác suất. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung và công thức của xác suất ngẫu nhiên. Kiến thức trong phần này được trình bày cô đọng, rõ...

   83 p tgu 23/07/2015 559 3

 • Ebook Bài tập xác suất thống kê

  Ebook Bài tập xác suất thống kê

  Cuốn "Bài tập xác suất thống kê" do ThS. Nguyễn Trung Đông biên soạn cung cấp cho người đọc các bài tập về giải tích tổ hợp, đại cương về xác xuất, biến số ngẫu nhiên, mẫu và ước lượng tham số, kiểm định giả thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p tgu 22/09/2016 504 4

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 1: Biến cố – Xác suất – Các định lý. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại biến cố, các phép toán giữa các biến cố và ý nghĩa, các cách tính xác suất của một biến cố, công thức tính xác suất của các biến cố phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p tgu 23/11/2016 485 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số