• Bài giảng Vật liệu điện: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p tgu 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p tgu 30/09/2020 17 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 2 (Phần 2) - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 2 (Phần 2) - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Phần 2 bài giảng "Vật liệu điện - Chương 2: Vật liệu dẫn điện và cáp điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, vật liệu làm dây và cáp điện, cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn, chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 2 (Phần 1) - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 2 (Phần 1) - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Phần 1 bài giảng "Vật liệu điện - Chương 2: Vật liệu dẫn điện và cáp điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, bản chất của sự dẫn điện, các tính chất cơ bản, vật liệu có điện dẫn cao, vật liệu có điện trở suất cao, các kim loại khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p tgu 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 3: Các quá trình vật lý trong điện môi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của điện môi, tính dẫn điện của điện môi, tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p tgu 30/09/2020 17 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu cách điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện, vật liệu cách điện khí, vật liệu cách điện rắn, vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p tgu 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 5: Sự phóng điện trong chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Phóng điện trong điện trường đều, quá trình ion hóa, ion hóa quang, ion hóa nhiệt, ion hóa do va chạm, lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend), phóng điện trong khí điện âm, định luật Paschen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 6: Phóng điện trong chất rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử), phóng điện điện cơ, phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p tgu 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 7: Phóng điện trong chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory), lý thuyết phóng điện bọt khí, lý thuyết phần tử lơ lửng, lý thuyết dòng điện tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p tgu 30/09/2020 14 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 8: Tuổi thọ cách điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu tuổi thọ cách điện, ảnh hưởng của điện trường, ảnh hưởng của nhiệt độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p tgu 30/09/2020 17 0

 • Bài giảng Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 9: Vật liệu từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất từ của vật liệu, phân loại vật liệu từ, từ hóa và nhiệt độ, vùng từ tính, vật liệu sắt từ mềm và cứng, tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tgu 30/09/2020 16 0

 • Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển phân tán, khái quát chung về hệ thống điều khiển lò hơi trong nhà máy nhiệt điện, hệ thống điều khiển hơi, hệ thống điều khiển mức nước báo hơi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p tgu 31/08/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số