• Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 3: Các chỉ tiêu đánh giá dự án" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quy trình ra quyết định, cơ sở các chỉ tiêu đánh giá, giá trị tương lai của một khoản tiền, mô hình đường thời gian, giá trị hiện tại của một chuỗi tiền, ứng dụng mô hình DCF, thời gian hoàn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   17 p tgu 22/08/2018 250 1

 • Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 2: Xây dựng báo cáo ngân lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy ước và nguyên tắc, các khoản thay đổi trong VLĐ, phương pháp gián tiếp, khấu hao và phương pháp tính khấu hao, bảng tính khấu hao, dòng tiền từ hoạt động đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo

   12 p tgu 22/08/2018 293 1

 • Bài giảng môn Địa chất công trình - PGS. TS Phạm Hữu Sy

  Bài giảng môn Địa chất công trình - PGS. TS Phạm Hữu Sy

  Bài giảng Địa chất công trình cung cấp cho người học các kiến thức về vỏ quả đất và các hiện tượng địa chất diễn ra ở lớp vỏ Trái đất, các trường vật lý của quả đất, hiện tượng đại chất diễn ra trong vỏ Trái đất, đá biến chất. Cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết của bài giảng.

   251 p tgu 22/08/2018 323 3

 • Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 4: Suất chiết khấu và lạm phát" cung cung cấp cho người học các kiến thức: Suất chiết khấu, chi phí sử dụng vốn, suất chiết khấu và quan điểm đánh giá, chi phí sử dụng vốn thành phần, sất chiết khấu và rủi ro, lạm phát và suất chiết khấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 22/08/2018 305 1

 • Bài giảng môn học: Lập và phân tích dự án đầu tư

  Bài giảng môn học: Lập và phân tích dự án đầu tư

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng môn học "Lập và phân tích dự án đầu tư" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về kinh tế đầu tư, những nội dung chủ yếu về một dự án đầu tư, tổ chức quản trị thực hiện dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án đầu tư,...

   172 p tgu 22/08/2018 505 2

 • Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích rủi ro dự án" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan điểm về rủi ro, khái niệm về rủi ro, quy trình phân tích rủi ro, vai trò của việc phân tích rủi ro, kiểm soát rủi ro, kỹ thuật đánh giá rủi ro, phân tích độ nhạy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p tgu 22/08/2018 263 2

 • Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ

  Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ

  Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được quy trình thi công, lắp đặt phần thiết bị công trình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   70 p tgu 22/08/2018 303 2

 • Bài giảng Thủy văn công trình - Nguyễn Đăng Phóng

  Bài giảng Thủy văn công trình - Nguyễn Đăng Phóng

  Bài giảng "Thủy văn công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập số liệu và xác định các yếu tố thủy văn, phương pháp thống kê xác suất trong thủy văn, tính lưu lượng thiết kế từ mưa rào, khái niệm về các công trình thoát nước nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p tgu 22/08/2018 511 1

 • Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

  Bài giảng "Nền móng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, tính toán thiết kế nền móng nông, thiết kế xử lý nền đất yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p tgu 22/08/2018 356 9

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng "An toàn lao động trong xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, an toàn khi sử dụng máy thi công, an toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao, kỹ thuật an toàn điện, khái niệm an toàn cháy nổ, nguyên nhân cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p tgu 22/08/2018 280 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 Dầm thép do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, thiết kế dầm định hình, thiết kế dầm ghép,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   9 p tgu 22/08/2018 236 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, cấu tạo và tính toán mối hàn đối đầu, cấu tạo và tính toán mối hàn góc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 22/08/2018 184 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số