• Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các công trình nhân tạo trên đường; Các căn cứ cơ bản và điều kiện để thiết kế cầu; Thiết kế các phương án cầu; Mặt cầu và đường người đi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p tgu 28/11/2021 52 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2 gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về mố trụ cầu; Cấu tạo mố trụ cầu dầm; Cơ sở phân tích kết cấu cầu; Tính toán mố trụ cầu dầm; Gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p tgu 28/11/2021 39 0

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 3 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 3 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 3: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng. Chương này trình bày những nội dung: Các dạng khung chịu lực nhà CN nhiều tầng, các bộ phận chịu lực trong hệ khung BTCT, các bộ phận chịu lực trong hệ khung thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 28/11/2021 52 0

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 1 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 1 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 1: Các khái niệm cơ bản trong thiết kế cấu tạo kiến trúc công nghiệp. Những nội dung chính trong bài gồm có: Khái niệm cấu tạo kiến trúc công nghiệp, yếu tố tác động đến kiến trúc công nghệp, phương châm thiết kế, các bộ phận cấu tạo, vật liệu xây dựng, các biện pháp thi công. Mời các bạn cùng tham...

   20 p tgu 28/11/2021 46 0

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 2 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 2 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 2: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp một tầng. Chương này trình bày những nội dung: Các dạng khung chịu lực, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng btct, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tgu 28/11/2021 48 0

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 4 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 4 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 4: Thiết kế kết cấu bao che nhà công nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Kết cấu bao che, tường, mái, cửa sổ mái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p tgu 28/11/2021 46 0

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 5 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 5 – KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 5: Thiết kế kết cấu sàn - nền nhà công nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm, các yêu cầu về thiết kế sàn-nền, các lớp cấu tạo sàn-nền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   13 p tgu 28/11/2021 49 0

 • Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Tổ chức khe biến dạng trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Tổ chức khe biến dạng trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Tổ chức khe biến dạng trong công trình. Chuyên đề này trình bày về yêu cầu tổ chức khe biến dạng, các hình thức khe biến dạng trong công trình và nguyên tắc cấu tạo các bộ phận công trình tại vị trí khe biến dạng.

   35 p tgu 28/11/2021 45 1

 • Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Phương pháp thi công lắp ghép và giải pháp cấu tạo kiến trúc

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Phương pháp thi công lắp ghép và giải pháp cấu tạo kiến trúc

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Phương pháp thi công lắp ghép và giải pháp cấu tạo kiến trúc. Nội dung chính trong chuyên đề giới thiệu về phương pháp thi công lắp ghép; đặc điểm, yêu cầu, khả năng ứng dụng và các nguyên tắc cấu tạo kiến trúc đáp ứng yêu cầu của từng giải pháp lắp ghép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 28/11/2021 42 1

 • Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình. Chuyên đề tập trung giới thiệu về hệ thống thu – thoát nước trong công trình, nguyên tắc tổ chức và giải pháp cấu tạo các bộ phận thu thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p tgu 28/11/2021 45 2

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá chương mở đầu Giới thiệu chung học phần; Giới thiệu về các phương pháp cải tạo nền đất yếu; Giới thiệu về các giải pháp cải tạo đất đá cứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p tgu 28/11/2021 34 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 Gia cố đất nền yếu phương pháp làm chặt cơ học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chặt của đất; Một số phương pháp làm chặt cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p tgu 28/11/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số