• Ebook Bệnh Gumboro ở gà và biện pháp phòng trị: Phần 2 - TS. Lê Văn Nam

  Ebook Bệnh Gumboro ở gà và biện pháp phòng trị: Phần 2 - TS. Lê Văn Nam

  Phần 2 Cuốn sách "Bệnh Gumboro ở gà và biện pháp phòng trị" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung còn lại từ phần VI đến phần IX về bệnh lý học bệnh Gumboro, chẩn đoán bệnh Gumboro, miễn dịch học bệnh Gumboro, điều trị và phòng bệnh Gumboro. Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích trong việc nghiên cứu và chăn nuôi...

   39 p tgu 06/05/2015 26 0

 • Ebook Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm ở gà: Phần 2 - TS. Lê Văn Năm

  Ebook Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm ở gà: Phần 2 - TS. Lê Văn Năm

  Phần 2 cuốn sách "Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm ở gà" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ phần VI đến phần IX về chuẩn đoán bệnh Marek, miễn dịch học bệnh Marek, phòng chống bệnh Marek, hiện tượng giảm hiệu quả của vacxin và nguyên nhân. Cuốn sách này nhằm góp phần vào việc phòng chống hiệu quả căn bệnh Marek giúp cho...

   65 p tgu 06/05/2015 18 0

 • Ebook Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn: Phần 2 - NXB Thanh Hóa

  Ebook Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn: Phần 2 - NXB Thanh Hóa

  Phần hai "Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại mục II và III về hỏi đáp thức ăn cho vịt, ngan, ngỗng và hỏi đáp thức ăn cho lợn. Hi vọng với cuốn sách này sẽ cung cấp những thông tin thiết thực cho bạn đọc trong việc chăn nuôi gia súc, gia cầm.

   98 p tgu 06/05/2015 19 0

 • Ebook Cải tiến đàn bò vàng Việt Nam bằng các giống bò Zebu: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Cải tiến đàn bò vàng Việt Nam bằng các giống bò Zebu: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Cuốn sách "Cải tiến đàn bò vàng Việt Nam bằng các giống bò Zebu" nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung giúp cho người nông dân có thêm những kinh nghiệm về những kỹ thuật cần thiết để cải tạo đàn bò của gia đình. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung về giống bò Zebu và kĩ thuật chăn nuôi bò.

   19 p tgu 06/05/2015 21 0

 • Ebook Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn: Phần 1 - NXB Thanh Hóa

  Ebook Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn: Phần 1 - NXB Thanh Hóa

  Cuốn sách "Hỏi đáp về thức ăn cho gà - vịt - lợn" gồm 3 mục được chia thành hai phần. Phần 1 cung cấp cho bạn đọc nội dung mục I về những thắc mắc và giải đáp trong thức ăn cho gà.

   87 p tgu 06/05/2015 13 0

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Cuốn sách Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp gồm những nội dung về đặc điểm sinh học, tính năng sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và các biện pháp thú y phòng bệnh cho ngan. Cuốn sách gồm có 4 mục được chia thành hai phần, phần 1 giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề: Quá trình nghiên cứu và phát triển chăn nuôi ngan ở Việt Nam, đặc điểm và...

   25 p tgu 06/05/2015 19 0

 • Ebook Chăn nuôi gà thả vườn ở nông hộ: Phần 2 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  Ebook Chăn nuôi gà thả vườn ở nông hộ: Phần 2 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  Phần hai cuốn sách Chăn nuôi gà thả vườn ở nông hộ giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ phần 4 đến phần 8 về các vấn đề như kỹ thuật nuôi dưỡng gà thịt, chuồng trại, thiết bị, dụng cụ nuôi gà ở nông hộ, ấp trứng, tổ chức chăn nuôi, chăm sóc và phòng vệ đàn gà nuôi ở nông hộ, phòng trị một số bệnh gà thả vườn hay mắc. Cuốn...

   92 p tgu 06/05/2015 18 0

 • Ebook Khuyến nông chăn nuôi bò sữa: Phần 1 - TS. Nguyễn Xuân Trạch

  Ebook Khuyến nông chăn nuôi bò sữa: Phần 1 - TS. Nguyễn Xuân Trạch

  Cuốn sách Khuyến nông chăn nuôi bò sữa được chia thành hai phần, phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ phần 1 đến phần 3 với các vấn đề như: những quan tâm chung về chăn nuôi bò sữa nông hộ, chọn giống và quản lý bò sữa, bầu vú và tiết sữa.

   32 p tgu 06/05/2015 26 0

 • Ebook Mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa: Phần 2 - Trường Nam Dũng

  Ebook Mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa: Phần 2 - Trường Nam Dũng

  Phần hai cuốn sách "Mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa" sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung các phần còn lại chương 4 và chương 5 về quy trình kỹ thuật và mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa. Hi vọng với cuốn sách này bạn đọc có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa.

   38 p tgu 06/05/2015 25 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao: Phần 1 - Phan Công Chung (chủ biên)

  Ebook Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao: Phần 1 - Phan Công Chung (chủ biên)

  Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức, kinh nghiệm về chăn nuôi vịt siêu thịt để phát triển kinh tế. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần I và phần II cuốn sách về kỹ thuật chăn nuôi vịt về siêu thịt và bệnh của vịt siêu thịt và cách phòng trừ.

   75 p tgu 06/05/2015 20 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao: Phần 2 - Phan Công Chung (chủ biên)

  Ebook Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao: Phần 2 - Phan Công Chung (chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt kinh tế cao" giới thiệu đến bạn đọc nôi dung phần còn lại về mô hình chăn nuôi vịt - cá - lúa. Hi vọng với cuốn sách này bạn đọc có thể tham khảo để phát triển kinh tế bằng việc chăn nuôi vịt siêu thịt.

   54 p tgu 06/05/2015 18 0

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Phần hai cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp" giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại mục III và mục IV với các nội dung về: kỹ thuật nuôi ngan pháp sinh sản, và kỹ thuật nuôi ngan thương phẩm. Cuốn sách được viết dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương và kinh nghiệm thực tiễn của hộ chăn...

   29 p tgu 06/05/2015 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số