• Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 12 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 12 - ĐH Ngoại thương

  Chương 12 trình bày về cấu trúc và chiến lược thị trường. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Giao dịch trên thị trường cổ phiếu, cách thức tiến hành giao dịch, quy định về giao dịch cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 17 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 17 - ĐH Ngoại thương

  Chương 17 trang bị cho người học những hiểu biết về Hoạt động của ngân hàng thương mại. Cấu trúc chương này gồm có những nội dung cụ thể như: Vai trò trung gian tài chính của ngân hàng thương mại, cấu trúc thị trường của ngân hàng, nguồn quỹ của ngân hàng thương mại, sử dụng quỹ của ngân hàng thương mại, hoạt động ngoại bảng, Dịch vụ...

   27 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 19 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 19 - ĐH Ngoại thương

  Chương 19 cung cấp những kiến thức liên quan đến quản trị ngân hàng. Trong chương này người học tìm hiểu những vấn đề sau: Quản trị ngân hàng, quản trị thanh khoản, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, quản trị rủi ro trong các hoạt động quốc tế, quản trị nguồn vốn của...

   48 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, sự phân cấp quyền lực, nam quyền và nữ quyền, nhà lãnh đạo, sáng lập viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, quá trình phát triển của văn hóa, phân loại văn hóa, đặc trưng của văn hóa, vai trò của văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa và hội nhập toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tìm hiểu về văn hóa, những rào cản, tìm hiểu và phân tích văn hóa, nhận ra những kiểu mẫu văn hóa, thích nghi với những khác biệt văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa trong hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng xử trong nội bộ, tác động của văn hóa ứng xử, những điều cần tránh, chinh phục tình cảm và niềm tin khách hàng, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 2 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày về hoạt động chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và nguồn cung ứng. Chương này gồm có một số nội dung như: Dự báo nhu cầu, định giá sản phẩm và quản lý tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 1 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng giúp bạn đọc hiểu được tổng quan về chuỗi cung ứng như quản trị chuỗi cung ứng là gì? Thành phần chuỗi cung ứng, thành phần chuỗi cung ứng – sản xuất, thành phần chuỗi cung ứng – tồn kho,... Và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 3 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 3 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 3 của bài giảng cung cấp cho ngừơi học các nội dung kiến thức về hoạt động chuỗi cung ứng, sản xuất và phân phối. Chương này giúp người học hiểu được thế nào là thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng,...và các nội dung liên quan khác.

   15 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 4 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng đề cập đến vấn đề công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng. Phần này cung cấp cho người học một số kiến thức như: Tác động roi da BullWhip, ảnh hưởng tác động roi da BullWhip, yếu tố ảnh hưởng tác động roi da BullWhip,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 25/06/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số