• Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Thực tế cho thấy, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định 1627 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự chủ động và thuận lợi nhất định cho các tổ chức tín dụng cũng như đối với khách hàng trong quan hệ vay vốn, giúp cho hoạt động cho vay...

   7 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Phát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nay

  Phát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nay

  Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là chủ đề được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và cho rằng với nông dân, cần phải có cách nhìn mới phù hợp hơn và họ cần được đối xử như là những doanh nghiệp nông thôn. Trong quá...

   5 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo

  Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo

  Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng đưa ra khái niệm hay định nghĩa về văn hóa biển đảo, thay vào đó, chúng tôi giới thiệu tổng quan những khái niệm và định nghĩa nổi bật về văn hóa biển hay văn hóa biển đảo của các tổ chức, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

   11 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Giải pháp nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Giải pháp nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Bài này nêu lên những vấn đề cần phải xem xét về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam như bản sắc cộng đồng bị mai một, thiếu nội dung, hạ tầng cơ sở yếu kém. Bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cần phải thực hiện để chấn chỉnh hoạt động du lịch.

   5 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Ở nước ta, trong suốt 44 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ở mỗi thời kỳ đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết tài liệu.

   5 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

  Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

  Ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây có những biểu hiện bất cập, hạn chế về môi trường, văn hóa - xã hội và các vấn đề có liên quan khác. Do đó, định hướng phát triển du lịch bền vững ngày càng được Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch quan tâm nhiều hơn. Phát triển du lịch bền vững gồm những...

   12 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bước vào thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, du lịch Việt Nam càng cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết với các nước trong khu vực và quốc tế. Có thể thấy, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam là một vấn đề mang tính chiến lược quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi bàn...

   14 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ

  Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ

  Bài viết Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ trình bày: Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hội đủ các dạng địa hình cơ bản gồm núi rừng, đồng bằng biển đảo, có tiềm năng thế mạnh cho phát triển du lịch rất lớn. Trong hơn một thập kỷ qua, khu vục này đã vươn lên...

   13 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đến từ bên nào (Một nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành)

  Trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đến từ bên nào (Một nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành)

  Bài viết này này xây dựng và kiểm định mô hình quan hệ giữa hành vi và thái độ tham gia của khách hàng, mẫu nghiên cứu được thu thập theo cặp 1-1, gồm hướng dẫn viên và 1 khách hàng mà hướng dẫn viên này phục vụ.

   11 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Bài viết Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình bày: Du lịch biển là sản phẩm có thế mạnh nổi trội của du lịch Việt Nam. Những thành tựu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong hơn 20 năm qua cùng với xu hướng phát triển du lịch biển trên thế giới,... Mời các bạn...

   6 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Xu hướng du lịch cá nhân hóa – tiền đề phát triển và khuyến nghị chiến lược

  Xu hướng du lịch cá nhân hóa – tiền đề phát triển và khuyến nghị chiến lược

  Bài viết phân tích sự thay đổi thói quen tiêu dùng du lịch của du khách trong bối cảnh các phương tiện truyền thông thế hệ mới phát triển mạnh mẽ, cho phép du khách tùy biến các quyết định và lựa chọn du lịch của cá nhân với mức độ rất cao. Xu hướng này được nhận diện là xu hướng cá nhân hóa trong du lịch hiện đại. Có năm tiền đề của xu...

   7 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Cải tiến chương trình đào tạo du lịch trước thách thức tự do luân chuyển lao động trong khối ASEAN

  Cải tiến chương trình đào tạo du lịch trước thách thức tự do luân chuyển lao động trong khối ASEAN

  Nội dung bài viết tập trung vào việc phân tích một số chương trình đào tạo về du lịch ở bậc đại học của Singapore, Malaysia, Thái Lan… làm cơ sở cho những đề xuất cải tiến chương trình đào tạo du lịch của Việt Nam nói chung, nhằm tạo điều kiện cho lao động Việt Nam hội nhập khu vực.

   9 p tgu 26/11/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số