• Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 4 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 4 - ĐH KHTN TP.HCM

  Chương 4 của bài giảng trình bày về tổ chức hoạt động bộ vi xử lí. Thông qua bài giảng này các bạn sẽ biết về quá trình tạo file thực thi, quá trình thực thi file trên máy, hoạt động của CPU khi xử lí lệnh,... Tài liệu dành cho các bạn đang theo học và nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 10- ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 10- ĐH KHTN TP.HCM

  Dưới đây là bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, trong chương 10 của bài giảng các bạn sẽ cùng tìm hiểu nội dung tổng quan về Bộ nhớ. Tài liệu dành cho các bạn đang theo học và nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu nội dung chi tiết.

   53 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 2 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 2 - ĐH KHTN TP.HCM

  Trong chương 2 của bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ sẽ trình bày về cách biểu diễn số nguyên, như: cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số, các phép toán tử,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 3 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 3 - ĐH KHTN TP.HCM

  Trong chương 3 của bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cách biểu diễn số chấm động, chuẩn hóa số thập phân với các bài tập minh họa chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Số chấm động - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Số chấm động - Phạm Tuấn Sơn

  Bài giảng do GV. Phạm Tuấn Sơn biên soạn trình bày về các vấn đề với biểu diễn số nguyên, cách biểu diễn số chấm động, cách chuyển từ biểu diễn nhị phân sang thập phân, biểu diễn số chấm động 8bit,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 6 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 6 - ĐH KHTN TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, chương 6 của bài giảng trình bày về Kiến trúc X86-32bit, các bạn tham khảo để lập trình hợp ngữ cho 8086. Tài liệu dành cho các bạn đang theo học và nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin.

   99 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 5 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 5 - ĐH KHTN TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo chương 5 của bài giảng để hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ bản của một chương trình hợp ngữ trên MIPS, bộ lệnh MIPS, các thanh ghi toán hạng, các thanh ghi MIPS,..

   110 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 9 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 9 - ĐH KHTN TP.HCM

  Pipelining là một kỹ thuật thực hiện lệnh trong đó các lệnh thực hiện theo kiểu "gối đầu" nhau (overlap) nhằm tận dụng những khoảng thời gian rỗi giữa các công đoạn, qua đó làm tăng tốc độ xử lý lệnh. Để tìm hiểu chi tiết hơn về Pipelining mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 7 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 7 - ĐH KHTN TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, chương 6 của bài giảng trình bày về Cài đặt bộ vi xử lý MIPS 32bit thu gọn. Tài liệu hữu ích cho các bạn đang theo học và nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin.

   37 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 8 - ĐH KHTN TP.HCM

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 8 - ĐH KHTN TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, chương 6 của bài giảng trình bày về Mạch logic. Ở bài giảng này, các bạn sẽ tìm hiểu về Cổng luận lí, bảng chân trị, lược đồ Venn,...

   92 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business forecasting): Chương 1 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business forecasting): Chương 1 - Phùng Thanh Bình

  Chương 1 - Giới thiệu dự báo trong kinh doanh và kinh tế. Nội dung chương 1 gồm có: Lịch sử phát triển của dự báo, nhu cầu dự báo, dự báo trong kinh doanh ngày nay, phân loại dự báo, lựa chọn phương pháp dự báo, phương pháp luận cho chuỗi thời gian và dự báo, nguồn dữ liệu, đo lường độ chính xác dự báo, phần mền dự báo.

   13 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business forecasting): Chương 2 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business forecasting): Chương 2 - Phùng Thanh Bình

  Chương 2 - Quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu và lựa chọn mô hình. Nội dung chính trong chương này gồm: Quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian, khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương quan, lựa chọn mô hình dự báo, ôn tập thống kê cơ bản. Mời tham khảo.

   25 p tgu 22/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số