• Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh" trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   18 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 5: Tố tụng cạnh tranh" được biên soạn nhằm thông tin đến người học những vấn đề chung về tố tụng cạnh tranh; chủ thể của tố tụng cạnh tranh; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

   29 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 4: Bộ máy thực thi luật cạnh tranh" tìm hiểu về hội đồng cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập.

   18 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Luật dân sự" được biên soạn giúp người học khái niệm luật dân sự; quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm nhân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; quyền thừa kế.

   32 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" tìm hiểu nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; hình thức pháp luật.

   23 p tgu 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống pháp luật" tìm hiểu quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; hệ thống pháp luật.

   40 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biến soạn nhằm thông tin đến người học kiến thức cơ quan quyền lực nhà nước; chủ tịch nước; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát.

   11 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" giúp học viên hiểu được nguồn gốc, bản chất của nhà nước; đặc điểm của nhà nước; chức năng của nhà nước; các kiểu nhà nước và hình thức nhà nước.

   30 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" để nắm chi tiết các nội dung về thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý.

   31 p tgu 28/02/2021 0 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu" giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật Hành chính và Luật Hình sự, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, tội phạm và hình phạt.

   48 p tgu 28/02/2021 1 0

 • Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập địa chất - Cơ học đất và nền móng công trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính chất vật lý, cơ học của đất đá, các hiện tượng địa chất động lực công trình, nước dưới đất, phân bố ứng suất trong đất, lún của nền đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p tgu 29/01/2021 24 0

 • Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Bài tập địa chất - Cơ học đất và nền móng công trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Áp lực đất lên tường chắn, ổn định của mái dốc, công tác hố móng, các loại móng, công trình đất có cốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p tgu 29/01/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số